ผู้บริหาร

นายมงคล ชัยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย

08-9955-6886

msgคุยกับนายกเทศมนตรี

นางจิราภา ชินสรนันท์

ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย

053-104900 ต่อ 36

logoข้อมูลเทศบาล

เมนูหลัก

ข้อมูลผู้สูงอายุประจำปี 2566

ข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

หมู่ที่ จำนวนผู้สูงอายุรายใหม่ ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานรัฐ อื่น ๆ รวม
1 24 299 13 34 370
2 17 187 21 18 243
4 3 4 1 2 10
5 7 89 13 9 118
6 20 229 28 15 292
7 18 262 15 15 310
9 6 178 20 11 215
10 6 100 6 3 115
11 6 144 7 4 161
12 20 243 22 13 298
13 4 60 2 4 70
รวม 131 1,795 148 128 2,202แชร์หน้านี้:


ลิงค์หน่วยงานต่างๆ