ผู้บริหาร

นายมงคล ชัยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย

08-9955-6886

msgคุยกับนายกเทศมนตรี

นางจิราภา ชินสรนันท์

ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย

053-104900 ต่อ 36

logoข้อมูลเทศบาล

เมนูหลัก

คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายมงคล ชัยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย
โทร. 08-9955-6886

นายอภิพงค์ คงสัมพันธ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย
หมายเลขโทรศัพท์ 08-5695-8304

นายศรัณย์วิทย์ ดาราศรี

รองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย
หมายเลขโทรศัพท์ 09-8002-1456

นายอภิชัย อินทนาม

เลขานุการนายกเทศมนตรี
หมายเลขโทรศัพท์ 08-6187-9700

นายวิรัช บัวชุม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1595-1664แชร์หน้านี้:

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ