ผู้บริหาร

นายมงคล ชัยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย

08-9955-6886

msgคุยกับนายกเทศมนตรี

นางจิราภา ชินสรนันท์

ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย

053-104900 ต่อ 36

logoข้อมูลเทศบาล

เมนูหลัก

สถานที่ท่องเที่ยว

หนองบัวพระเจ้าหลวง

  หนองบัวพระเจ้าหลวง เป็นหนองน้ำธรรมชาติที่มีเนื้อที่ 102 ไร่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอดอยสะเก็ดและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ในอดีต ในช่วงปี พ.ศ. 2500 หนองน้ำแห่งนี้มีดอกบัวและนกเป็ดน้ำอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก รอบหนองน้ำยังเป็นที่รองรับน้ำฝนและน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านลำเหมืองเข้าสู่หนองบัวพระเจ้าหลวง แต่เดิมชาวบ้านได้นำน้ำในหนองบัวไปทำการเกษตร รวมถึงเปิดเป็นสถานที่พักผ่อน มีร้านค้าร้านอาหารเปิดเป็นเพิงไม้ไผ่กันมากมาย

          ช่วงวันหยุดในอดีตพี่น้องชาวเชียงใหม่จะเดินทางมาพักผ่อนกันเป็นจำนวนมาก รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งจากต่างจังหวัด ต่างอำเภอ และต่างประเทศ ต่างเดินทางมุ่งหน้ามาเที่ยว ณ หนองบัวพระเจ้าหลวงแห่งนี้ เกิดเป็นคำกล่าวที่คุ้นหูว่า “ถ้าหากไม่ได้มาหนองบัวพระเจ้าหลวง ก็เท่ากับว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่สังเกตุได้จากคำขวัญของอำเภอดอยสะเก็ด ที่ว่า "หนองบัวพระเจ้าหลวง แม่กวงเขื่อนใหญ่ ห้วยฮ่องไคร้ศูนย์ศึกษา ล้วนนานาหัตถกรรม"นับว่าชาวดอยสะเก็ดให้ความสำคัญกับสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างมาก

          สำหรับตำนานเกี่ยวกับหนองบัวพระเจ้าหลวงแห่งนี้นั้น  มีอยู่ว่าในสมัยพุทธกาล บริเวณหนองบัวแห่งหนึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ตั้งวัดพระธาตุดอยสะเก็ดในปัจจุบัน ห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร มีพญานาคสองตนอาศัยอยู่ในหนองบัวแห่งนั้น  เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้แล้ว ก็ได้ออกเผยแพร่พระธรรมไปทั่วชมพูทวีป ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงปาฏิหาริย์มาปรากฏกายทิพย์ ณ บนดอยแห่งนั้น แล้วทรงเปล่งพระฉัพพรรณรังสีสว่างเจิดจ้าไปทั่วพญานาคในหนองบัวทั้งสองตนเกิดความสงสัยจึงพากันเลื้อยขึ้นไปดูบนดอย  เมื่อเห็นพระพุทธองค์ก็เกิดความเลื่อมใส ทำการแปลงกายเป็น ชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคน นำดอกบัวในหนองบัวขึ้นไปถวาย  พระพุทธองค์ทรงรับเอาดอกบัวแล้วจึงทรงแสดงธรรมโปรด และประทานพระเกศาธาตุแก่พญานาคแปลงคู่นั้น พญานาคจึงได้อธิษฐานสร้างเจดีย์หิน แล้วนำเอาพระเกศาธาตุบรรจุประดิษฐานไว้บนดอยแห่งนี้

         ต่อมาได้มีนายพรานผู้แสวงหาของป่าได้มาพบเห็นเจดีย์มีลักษณะสวยงาม จึงเกิดอัศจรรย์ แล้วได้นำเอาก้อนหินมาก่อเป็นรูปเจดีย์ขึ้น กลางคืนได้นิมิต (ฝัน) ว่าเจดีย์ที่ตนพบนั้น เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า จึงได้บอกกล่าว ชักชวนประชาชนในแถบนั้น ขึ้นไปสักการบูชาและเรียกชื่อภูเขาแห่งนี้ว่า ดอยสะเก็ด เพราะเรียก เพี้ยนสำเนียงตามที่พญานาคลอกคราบ (ชาวเหนือเรียกสะเก็ด หรือสละเกล็ด) คือ ถอดหรือลอกคราบนั่นเอง

          ชาวอำเภอดอยสะเก็ดเกิดความปลื้มปิติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศเดนมาร์ค เสด็จพระราชดำเนินเยือนหนองบัวพระเจ้าหลวง ทรงประทับลงเรือยาวเพื่อล่องชมความงดงามรอบหนองบัว เกิดเป็นภาพเก่าในอดีตอันเป็นความทรงจำที่ทรงคุณค่าที่พระมหากษัตริย์ไทยได้ต้อนรับพระราชินีจากต่างแดน ณ สถานที่ที่เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูด้านการท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบันกำลังได้รับการบูรณะฟื้นฟูให้กลับกลายมาเป็น “หนองบัวพระเจ้าหลวง” สถานที่พักผ่อนที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกครั้ง  โดยมีการขุดลอกสระและปลูกบัวสายพันธุ์ต่างๆถึง 54 สายพันธุ์แชร์หน้านี้:


ลิงค์หน่วยงานต่างๆ