ผู้บริหาร

นายมงคล ชัยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย

08-9955-6886

msgคุยกับนายกเทศมนตรี

นางจิราภา ชินสรนันท์

ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย

053-104900 ต่อ 36

logoข้อมูลเทศบาล

เมนูหลัก

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ เทศบาลตำบลเชิงดอย

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย สมัยประชุมสามัญประจำปี 2567 สมัยที่ 2 110 KB. 26
2 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย สมัยประชุมวิสามัญประจำปี 2567 สมัยที่ 1 337 KB. 30
3 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย สมัยประชุมสามัญประจำปี 2567 สมัยที่ 1 110 KB. 40
4 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย สมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 4 78 KB. 53
5 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย สมัยประชุมวิสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 1 357 KB. 53
6 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย สมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 3 111 KB. 69
7 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย สมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 2 467 KB. 65
8 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย สมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 สมัยแรก 524 KB. 57
9 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย สมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 4 111 KB. 60
10 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย สมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 3 80 KB. 58
11 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย สมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 2 111 KB. 62
12 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย สมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 สมัยแรก 111 KB. 63


แชร์หน้านี้:


ลิงค์หน่วยงานต่างๆ