ผู้บริหาร

นายมงคล ชัยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย

08-9955-6886

msgคุยกับนายกเทศมนตรี

นางจิราภา ชินสรนันท์

ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย

053-104900 ต่อ 36

logoข้อมูลเทศบาล

เมนูหลัก

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบูรณาการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2566

  • 16 มีนาคม 2566
  • อ่าน 265 ครั้ง

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบูรณาการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 16 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ในฐานะกรรมการเครือข่ายลุ่มน้ำแม่กวง และคณะทำงานบูรณาการด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรป่าไม้  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ  หน่วยเฉพาะกิจแม่กวง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายพระปิ่นเกล้า ชุดปฏิบัติการผาลาด ชุดปฏิบัติการป่าสักงาม ชุดปฏิบัติการปางไฮ ชุดปฏิบัติการแม่ลาย  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.9 ( ดอยสะเก็ด) ศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สถานีควบคุมไฟป่าห้วยฮ่องไคร้-ขุนแม่กวง อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้  โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตส์ป่าและพันธุ์พืช)  โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กรมป่าไม้)  เครือข่ายพระสงฆ์เพื่อการอนุรักษ์ลุ่มแม่กวง    เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มแม่กวง    กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ทสม.ดอยสะเก็ด และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จำนวน 7 แห่ง

หลังจากที่ผู้แทนจากแต่ละหน่วยงานได้นำเสนอผลการดำเนินงานเสร็จแล้ว ในที่ประชุมได้หารือและติดตามความต่อเนื่องในโครงการที่สำคัญอีก 3 โครงการ คือโครงการพัฒนาศูนย์นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้และบูรณาการการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กวง (ขุนน้ำยอดดอยนางแก้ว)  โครงการการขับเคลื่อนการจัดแผนบูรณาการลุมน้ำแม่กวง และเรื่องการจัดการขยะในพื้นที่ดอยลังกา ตำบลเทพเสด็จแชร์หน้านี้:


ลิงค์หน่วยงานต่างๆ