ผู้บริหาร

นายมงคล ชัยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย

08-9955-6886

msgคุยกับนายกเทศมนตรี

นางจิราภา ชินสรนันท์

ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย

053-104900 ต่อ 36

logoข้อมูลเทศบาล

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลเชิงดอย ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  • 21 กุมภาพันธ์ 2567
  • อ่าน 184 ครั้ง

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอประสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชน ประหยัดพลังงานไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิง และใช้พลังงานอย่างเหมาะสม คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ใช้พลังงานสะอาด โซลาร์เซลล์ เพื่อลดภาวะโลกร้อน ซึ่งสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งสู่สังคมที่ลดคาร์บอนแชร์หน้านี้:


ลิงค์หน่วยงานต่างๆ