ผู้บริหาร

นายมงคล ชัยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย

08-9955-6886

msgคุยกับนายกเทศมนตรี

นางจิราภา ชินสรนันท์

ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย

053-104900 ต่อ 36

logoข้อมูลเทศบาล

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลเชิงดอย เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

  • 3 พฤษภาคม 2567
  • อ่าน 50 ครั้ง

เทศบาลตำบลเชิงดอย เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

กระทรวงการคลังขอเชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย เพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายดังกล่าว

ช่องทางการแสดงความคิดเห็น: ระบบออนไลน์: https://www.law.go.th/

ระยะเวลา: 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2567

เนื้อหา:

-  ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

- ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในการเสียภาษี

- ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ความสำคัญ:

ความคิดเห็นของท่านมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ข้อมูลที่ได้รับจะนำไปประกอบการวิเคราะห์และพิจารณาแนวทางในการพัฒนาระแชร์หน้านี้:


ลิงค์หน่วยงานต่างๆ