ผู้บริหาร

นายมงคล ชัยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย

08-9955-6886

msgคุยกับนายกเทศมนตรี

นางจิราภา ชินสรนันท์

ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย

053-104900 ต่อ 36

logoข้อมูลเทศบาล

เมนูหลัก

ประกาศ

ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย สมัยประชุมสามัญประจำปี 2567 สมัยที่ 2

  • 22 เมษายน 2567
  • อ่าน 40 ครั้ง

          ด้วยสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย ได้มีมติกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี 2567 สมัยที่ 2 โดยมีกำหนดจำนวน 30 วัน เมื่อครั้งประชุมสภาเทศบาลตำบลเชิงดอยสมัยแรก ใน วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และข้อ 22 ประกอบข้อ 20 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2557 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย สมัยประชุมสามัญประจำปี 2567 สมัยที่ 2 เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 30 พฤษภาคม 2567

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย สมัยประชุมสามัญประจำปี 2567 สมัยที่ 2 110 KB. 22


แชร์หน้านี้:


ลิงค์หน่วยงานต่างๆ