ผู้บริหาร

นายมงคล ชัยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย

08-9955-6886

msgคุยกับนายกเทศมนตรี

นางจิราภา ชินสรนันท์

ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย

053-104900 ต่อ 36

logoข้อมูลเทศบาล

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อการจัดทำพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  • 8 มีนาคม 2566
  • อ่าน 86 ครั้ง

เทศบาลตำบลเชิงดอยขอเชิญประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อการจัดทำพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการนำปัญหาความต้องการของประชาชนมาประกอบการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนแชร์หน้านี้:


ลิงค์หน่วยงานต่างๆ