ผู้บริหาร

นายมงคล ชัยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย

08-9955-6886

msgคุยกับนายกเทศมนตรี

นางจิราภา ชินสรนันท์

ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย

053-104900 ต่อ 36

logoข้อมูลเทศบาล

เมนูหลัก

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลตำบลเชิงดอย จัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุที่เข้าเรียนในโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย โดยการสอดแทรกการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลเชิงดอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  • 15 มีนาคม 2566
  • อ่าน 242 ครั้ง

เทศบาลตำบลเชิงดอย จัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุที่เข้าเรียนในโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย โดยการสอดแทรกการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลเชิงดอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ที่อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สูงอายุที่เป็นนักเรียนของโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย จำนวน 160 คน ร่วมกันรับฟังการบรรยายความรู้เรื่องสรรพคุณของสมุนไพร จากนางชวนพิศ กรรณิการ์ วิทยากรรับเชิญ  พร้อมทั้งร่วมกันฝึกหัดทำยาดมสมุนไพร ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลเชิงดอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นอกจากนี้มีการทำกิจกรรมสันทนาการ ยืดเส้น ยืดสาย ผ่อนคลายอิริยาบถ โดยมีนายศรัณย์วิทย์ ดาราศี รองนายกเทศมนตรีฯ และนางสาวภรรณธิราห์ ทองคำดี ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นวิทยากรกระบวนการ พร้อมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชิงดอย ร่วมกันสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ให้ผู้สูงอายุได้มีความสุขอย่างถ้วนหน้า

ด้านนายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย กล่าวว่าคณะผู้บริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องค่าครองชีพซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จึงได้ริเริมโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลเชิงดอยขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการแก้ไขการว่างงาน โดยการสร้างอาชีพ สร้างโอกาสและทางเลือกในการจัดทำผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้สามารถทำเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมเพิ่มรายได้  สร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนในระยะยาว  อีกทั้งเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ จึงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีพื้นที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการพบพูดคุยและเปลี่ยนความรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญา หรือการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุมองเห็นคุณค่าและความสำคัญของตนเอง และชุมชนประจักษ์ในศักยภาพและพลังของผู้สูงอายุส่งผลให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรีและมีความสุขแชร์หน้านี้:


ลิงค์หน่วยงานต่างๆ