ผู้บริหาร

นายมงคล ชัยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย

08-9955-6886

msgคุยกับนายกเทศมนตรี

นางจิราภา ชินสรนันท์

ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย

053-104900 ต่อ 36

logoข้อมูลเทศบาล

เมนูหลัก

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลตำบลเชิงดอยจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ภายใต้โครงการประชาชนใส่ใจสุขภาพจิต

  • 1 มีนาคม 2566
  • อ่าน 293 ครั้ง

เทศบาลตำบลเชิงดอยจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ  โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย  ภายใต้โครงการประชาชนใส่ใจสุขภาพจิต

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย เปิดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ  โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกจำนวน 160 คน นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมพร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย (MOU) ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด , สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยสะเก็ด และ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด

ในส่วนของกิจกรรมในวันแรกของการเปิดการเรียนของโรงเรียนชราบาลนั้น ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพทั่วไปโดยโรงพยาบาลดอยสะเก็ด กิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพจิต โดยนายศรัณย์วิทย์ ดาราศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย รับหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการ  การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตของคนไทย และ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเห็นคุณค่าของตนเอง โดยนางณัฏฐินันท์ สุริยะนาง พยาบาลวิชาชีพชำนามญการ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด รับหน้าที่เป็นวิทยากร

สำหรับโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เริ่มก่อตั้งและมีกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 แต่ช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ได้หยุดพักการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีพ.ศ.2563 ถึง พ.ศ. 2565 และภายหลังจากโรคโควิด-19 ได้ถูกปรับจากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นมา

เทศบาลตำบลเชิงดอย ภายใต้การบริหารงานของนายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร มีแนวคิดในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งด้าน ร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาซึ่งกันและกัน รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มชนรุ่นหลัง และยกย่องเชิดชูเกียรติให้ผู้สูงอายุเป็นบุคคลสำคัญ จึงได้ฟื้นฟู "โรงเรียนชราบาล วุฒิวิทยาลัย" ภายใต้วิสัยทัศน์ "ถ่ายทอดภูมิปัญญา ศึกษาเทคโนโลยีแก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ"  โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในวันทุกๆ วันพุธที่ 1 และทุกๆ วันพุธที่ 3 ของเดือน และมีแผนการเรียนการสอนทั้งในด้านเทคโนโลยี การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมและสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญา และด้านส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุแชร์หน้านี้:


ลิงค์หน่วยงานต่างๆ