ผู้บริหาร

นายมงคล ชัยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย

08-9955-6886

msgคุยกับนายกเทศมนตรี

นางจิราภา ชินสรนันท์

ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย

053-104900 ต่อ 36

logoข้อมูลเทศบาล

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรคติดต่อ แนวโน้มระบาดปี 67

  • 10 เมษายน 2567
  • อ่าน 16 ครั้ง

กรมควบคุมโรค เผย 3 โรคระบาด ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2567 เตรียมรับมือเน้นย้ำมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด  รวมทั้งเฝ้าระวังโรคที่พบบ่อยในช่วงฤดูร้อนพบสูงสุดเดือน เม.ษ. พร้อมแนะปชช.ตรวจสอบข้อมูลโรคก่อนเดินทางไปตปท. เพื่อป้องกันอย่างเหมาะสม 

กรมควบคุมโรคได้รวบรวมสถานการณ์โรคติดต่อสําคัญที่ต้องเฝ้าระวัง และโรคที่พบบ่อย ในช่วงฤดูร้อน รวมถึงภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ ดังนี้

1. โรคไข้หวัดใหญ่ พบผู้ติดเชื้อได้ทุกกลุ่มอายุ ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยแล้วกว่า 90,000 ราย แนะนําประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ หรือ มีโรคประจําตัว ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง หากป่วยให้หยุดอยู่บ้านพักผ่อนจนกว่าจะหาย

2. โควิด 19 ยังคงเป็นโรคที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ หรือ มีโรคประจําตัว หากป่วยจะมีอาการรุนแรง ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยแล้วกว่า 6,000 ราย เน้นประชาชนควรยังคงรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด หากไปในสถานที่ปิดหรือแออัด ควรสวมหน้ากาก อนามัย และล้างมือบ่อยๆ

3. โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วย 20,590 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็ก 5-14 ปี ขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันสํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค (โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนย่า โรคติดเชื้อไวรัสซิกา) อย่างต่อเนื่อง หากมีอาการสงสัยป่วย ไข้เลือดออก เช่น มีอาการไข้สูงลอย คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง มีผื่น มีจุดเลือดที่ลําตัว ไม่ซื้อยามารับประทานเอง ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

สำหรับโรคติดต่อสําคัญที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ 

1.โรคหัด ในปีนี้ผู้ป่วยโรคหัดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ต้นปี ซึ่งมีรายงานผู้ป่วยสงสัย 503 ราย ผลยืนยันโรคหัด 214 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กเล็ก 1-4 ปี แนะนําผู้ปกครอง พาเด็กเล็กเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคหัดให้ครบตามกําหนด 

2.โรคไอกรน ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยโรคไอกรนเสียชีวิตแล้ว 7 ราย ส่วนใหญ่เป็นในเด็กเล็ก จึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากในหลายพื้นที่มีความครอบคลุม การฉีดวัคซีนต่ํา แนะนําพาบุตรหลานเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไอกรนตามกําหนด สําหรับเด็กควรรับวัคซีน DTP อย่างน้อย 3 เข็ม และควรฉีดให้หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 20 สัปดาห์ขึ้นไป

3. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตั้งแต่ต้นปี พบผู้ป่วยแล้ว 101 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 30-39 ปี เน้นโดยเฉพาะสําหรับหญิงตั้งครรภ์ หากมีอาการไข้ตาแดง ผื่น ให้รีบไปพบแพทย์ 

4. วัณโรค ยังคงเป็นโรคติดต่อที่อันตราย โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา มีรายงานผู้ป่วยวัณโรค รายใหม่ 111,000 ราย ขอแนะนํากลุ่มเสี่ยงที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย (รวมเด็ก) หรือไอติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์ ควรรีบไป พบแพทย์เพื่อเอกซเรย์ปอดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ที่มา https://www.hfocus.org/content/2024/03/30090แชร์หน้านี้:


ลิงค์หน่วยงานต่างๆ