ผู้บริหาร

นายมงคล ชัยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย

08-9955-6886

msgคุยกับนายกเทศมนตรี

นางจิราภา ชินสรนันท์

ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย

053-104900 ต่อ 36

logoข้อมูลเทศบาล

เมนูหลัก

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

นายกเทศมนตรีเชิงดอย นำทีมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก

  • 1 กรกฎาคม 2567
  • อ่าน 13 ครั้ง

1 กรกฎาคม 2567 นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย และนายศรัณย์วิทย์ ดาราศรี รองนายกเทศมนตรี นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ จิตอาสา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านแม่ดอกแดง ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เริ่มดำเนินการเป็นวันแรกในวันนี้ (1 กรกฎาคม 2567) เริ่มจากพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ต่อจากนั้นจะทยอยดำเนินการพ่นหมอกควันไปยังพื้นที่หมู่บ้านอื่นๆ ทั่วทั้งเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย
การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ซึ่งเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ให้ความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านเรือนและบริเวณใกล้เคียง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพแชร์หน้านี้:


ลิงค์หน่วยงานต่างๆ