ผู้บริหาร

นายมงคล ชัยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย

08-9955-6886

msgคุยกับนายกเทศมนตรี

นางจิราภา ชินสรนันท์

ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย

053-104900 ต่อ 36

logoข้อมูลเทศบาล

เมนูหลัก

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลตำบลเชิงดอย ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ต่อกรมชลประทาน ที่อนุมัติงบสร้างสะพานข้ามคลองใหม่ มอบความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชน

  • 29 พฤษภาคม 2567
  • อ่าน 52 ครั้ง

29 พฤษภาคม 2567
ความร่วมมือระหว่าง เทศบาลตำบลเชิงดอย กับ กรมชลประทาน กำลังกลายเป็นรูปธรรม เมื่อ สะพานข้ามคลองแห่งใหม่ บนถนนทางเข้าเปรมทิพย์ คริสตจักรเบธานี หมู่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กำลังก่อสร้างใกล้เสร็จ
สะพานแห่งนี้ เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของ เทศบาลตำบลเชิงดอย ที่เล็งเห็นถึงปัญหาการจราจรบนถนนทางเข้าเปรมทิพย์ ซึ่งสะพานเดิมมีขนาดเล็ก และแคบ ไม่เพียงพอต่อการรองรับปริมาณการจราจร ส่งผลต่อความปลอดภัยและความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนา เทศบาลตำบลเชิงดอย จึงได้ ยื่นเรื่องขอความอนุเคราะห์ ให้กรมชลประทาน ดำเนินการสำรวจและก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ โดยกรมชลประทาน เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการ จึงได้ อนุมัติงบประมาณ ก่อสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้น
สะพานใหม่นี้ จะมีขนาดใหญ่ กว้างขวาง มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย รองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คาดว่า สะพานจะสร้างเสร็จและเปิดใช้งานภายในเดือนกันยายน 2567
เทศบาลตำบลเชิงดอย รู้สึกขอบคุณกรมชลประทานเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการจราจร เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน
สำหรับผู้ใช้เส้นทางในบริเวณดังกล่าว ในระหว่างการก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชิงดอยขออภัยในความไม่สะดวก และขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ใช้เส้นทาง โปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรอย่างเคร่งครัดแชร์หน้านี้:


ลิงค์หน่วยงานต่างๆ