ผู้บริหาร

นายมงคล ชัยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย

08-9955-6886

msgคุยกับนายกเทศมนตรี

นางจิราภา ชินสรนันท์

ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย

053-104900 ต่อ 36

logoข้อมูลเทศบาล

เมนูหลัก

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอยเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายภาพสินค้าเพื่อการตลาดดิจิทัล"

  • 29 พฤษภาคม 2567
  • อ่าน 54 ครั้ง

29 พฤษภาคม 256 นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ เรื่อง "การถ่ายภาพสินค้าเพื่อการตลาดดิจิทัล" ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โครงการนี้จัดขึ้นโดยมุ่งหวังถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะด้านการสร้างร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆ รวมไปถึงฝึกอบรมเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อการขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ดและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยจัดอบรมในวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2567 กลุ่มเป้าหมายของโครงการคือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในอำเภอดอยสะเก็ด จำนวน 50 คน
สำหรับการอบรมในวันนี้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนรู้สึกพึงพอใจกับเนื้อหาการอบรม และประทับใจกับวิทยากร หลายคนตั้งใจฝึกฝนเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าที่ได้รับการสอน มั่นใจว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของตนเองได้
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่นี้ ถือเป็นโครงการดีๆ อีกหนึ่งโครงการ มุ่งหวังช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในอำเภอดอยสะเก็ด นำไปสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไปแชร์หน้านี้:


ลิงค์หน่วยงานต่างๆ