ผู้บริหาร

นายมงคล ชัยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย

08-9955-6886

msgคุยกับนายกเทศมนตรี

นางจิราภา ชินสรนันท์

ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย

053-104900 ต่อ 36

logoข้อมูลเทศบาล

เมนูหลัก

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลตำบลเชิงดอย จัดโครงการอบรม "ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  • 29 พฤษภาคม 2567
  • อ่าน 43 ครั้ง

29 พฤษภาคม 2567 ? นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย เป็นประธานจัดโครงการอบรม "ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมเสริมให้กับกิจกรรมของโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงดอย เกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคติดต่อในปัจจุบัน ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในชุมชน สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อ และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
? กิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพ โดยนายศรัณย์วิทย์ ดาราศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย
? บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคติดต่อในปัจจุบันและความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โดย ทีมวิทยากรจากกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม รพ.ดอยสะเก็ด
? บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในชุมชน โดย ทีมวิทยากรจากกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม รพ.ดอยสะเก็ด
? ทำแบบทดสอบความรู้หลังการอบรมพร้อมเฉลย
คาดหวังว่าผลลัพธ์หลังการอบรม ประชาชนจะมีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ สามารถป้องกันตัวเองและผู้อื่นจากโรคติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อ และมีสุขภาพที่ดีแชร์หน้านี้:


ลิงค์หน่วยงานต่างๆ