ผู้บริหาร

นายมงคล ชัยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย

08-9955-6886

msgคุยกับนายกเทศมนตรี

นางจิราภา ชินสรนันท์

ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย

053-104900 ต่อ 36

logoข้อมูลเทศบาล

เมนูหลัก

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลตำบลเชิงดอย ร่วมใจพัฒนาพื้นที่ สร้างความประทับใจให้ประชาชน

  • 24 พฤษภาคม 2567
  • อ่าน 66 ครั้ง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

นายมงคล ชัยวุฒิ นำคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่บ้านป่าไผ่ศรีโขง

ด้วยวิสัยทัศน์อันมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตำบลเชิงดอยให้เจริญก้าวหน้าและสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชน นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชิงดอย ลงพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านป่าไผ่ศรีโขง เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช ทำความสะอาดถนนหนทาง และพื้นที่สาธารณะ ตลอดจนซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ชำรุด กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรวมพลังพัฒนาพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงดอย ซึ่งมุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน

โครงการรวมพลังพัฒนาพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงดอย เป็นโครงการเชิงรุกที่ทางเทศบาลฯ หมุนเวียนลงพื้นที่ทั้ง 10 หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ เดือนละ 1 หมู่บ้าน โดยในแต่ละพื้นที่ ทีมงานจากเทศบาลฯ จะบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช ทำความสะอาดถนนหนทาง และพื้นที่สาธารณะ ตลอดจนซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ชำรุด เพื่อสร้างความสวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัย และสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับชุมชน

นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย กล่าวว่า "การพัฒนาพื้นที่ให้เจริญก้าวหน้า จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทุ่มเททำงานอย่างหนักลงพื้นที่พบปะประชาชน รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด"

การทำงานอย่างทุ่มเทและตั้งใจของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้รับการชื่นชมจากประชาชนในพื้นที่ต่างเป็นเสียงเดียวกันว่า รู้สึกประทับใจกับความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของหมู่บ้าน สภาพแวดล้อมสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และสะดวกต่อการใช้ชีวิต

โครงการรวมพลังพัฒนาพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงดอย สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเทศบาลตำบลเชิงดอย ที่มุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแชร์หน้านี้:


ลิงค์หน่วยงานต่างๆ